Headerbild

Träning

Se kalender för kommande detaljerade aktiviteter, Stockholm BMX arena är bokad av Älvsjö BMX enligt nedan från v33-v43

Träning bygger på föräldratränare med stöd av ungdomscyklister

Minimum ålder i träningsgrupp är 5 år pga krav på licens från cykelförbundet

Barn under 13 år kräver att förälder närvarar på anvisad plats under träningen.

Se till att cykeln är i bra skick, luft i däcken ca 4.5bar.

Obs! Träning kräver medlemskap och licens !

Träningsansvarig
På varje träning finns tränare utmärkta med tränarväst. De är utöver träningen ansvariga för närvaroregistrering, säkerhet och klubbinformation. 

För att ytterligare utveckla strukturen på träningarna  har tränargruppen fastlagt följande förhållningssätt:

  • Kom i tid till träningen, tävlingsgruppen ska vara uppvärmd och klar vid träningsstart.

  • Alla cyklister anmäler sig hos träningsansvarig för avprickning mot medlemsförteckning sker vid början av träning (klubben får LOK-stöd för varje cyklist)

  • När basgruppen tränar är cyklister i fortsättningsgruppen också välkomna att delta. Det är dock under villkor att man följer de ledda övningarna och vid behov agerar hjälptränare / förevisare av moment m.m. Dvs ingen egen ”fricykling” på banan under annan grupps träning

  • Startkullen är enbart avsedd för cyklister och tränare. Föräldrar och kompisar är istället varmt välkomna att titta från åskådarläktaren om inte tränarna eller admin ber er hjälpa m.m.

Adress

Älvsjö BMX-klubb - Cykel c/o Håkan Staf Mobilgatan 10 12626 Hägensten

Kontakt

info@alvsjobmx.com Plusgiro 85 43 11-8 Swish 123 290 42 90 (+ 2 kr på beloppet som ska betalas in)

Drivs med KlubbenOnline

Logga in

10% rabatt på Sportson via Svenska Cykelförbundet alla som har giltig licens

Beställ Älvsjö BMX Race tröja

Älvsjö BMX klubbkläder från Enenda